» گزارش ها » گزارشات ماهانه

 
 گزارش فعالیت های ماهانه سال 1399

  گزارش فعالیت های ماهانه سال 1400

 

 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱  
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
 
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰  
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰  
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰  
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰  
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰                 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
   

 

 

 

 
logofooter
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بعنوان یک مجموعه پویا در بازار سرمایه کشور افتخاردارد که در راستای بسط و گسترش مشارکت جامعه در سرمایه گذاریهای مولد و مردمی کردن اقتصاد یکی از فعالترین بنگاههای حاضردر بورس می باشد. وتوسم  با مدد گرفتن از هدایت و حمایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاریهای متنوع بازار داشته و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزا  بازار سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رشد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  • آدرس:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی ، بعد از پل کردستان، پلاک 89 
  • کد پستی:           1994844196
  • تلفن :         85549000-021
  • فکس :         88628713-021
  • تلفن سهام:         85549300-021
  • پست الکترونیک :           info@tmico.ir