» گزارش ها » گزارشات ماهانه

 

گزارش‌های فعالیت‌های ماهانه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

 

 گزارش فعالیت‌های ماهانه سال مالی منتهی به 30 آذر 1402

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲۴۱  
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

 

 

 گزارش فعالیت‌های ماهانه سال مالی منتهی به 30 آذر 1401

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

 

 

 گزارش فعالیت‌های ماهانه سال مالی منتهی به 30 آذر 1400

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰

 

 

 

 

 

 
logofooter
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بعنوان یک مجموعه پویا در بازار سرمایه کشور افتخاردارد که در راستای بسط و گسترش مشارکت جامعه در سرمایه گذاریهای مولد و مردمی کردن اقتصاد یکی از فعالترین بنگاههای حاضردر بورس می باشد. وتوسم  با مدد گرفتن از هدایت و حمایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاریهای متنوع بازار داشته و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزا  بازار سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رشد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  • آدرس:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی ، بعد از پل کردستان، پلاک 89 
  • کد پستی:           1994844196
  • تلفن :         85549000-021
  • فکس :         88628713-021
  • تلفن سهام:         85549300-021
  • پست الکترونیک :           info@tmico.ir