» گزارش ها » گزارشات ماهانه

 
 گزارش فعالیت‌های ماهانه سال مالی 1399

  گزارش فعالیت‌های ماهانه سال مالی 1400 

  گزارش فعالیت‌های ماهانه سال مالی 1401

  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 
  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
 گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱   
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۷/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۷/۳۰   
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰  
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 
     

 

 

 

 
logofooter
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بعنوان یک مجموعه پویا در بازار سرمایه کشور افتخاردارد که در راستای بسط و گسترش مشارکت جامعه در سرمایه گذاریهای مولد و مردمی کردن اقتصاد یکی از فعالترین بنگاههای حاضردر بورس می باشد. وتوسم  با مدد گرفتن از هدایت و حمایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاریهای متنوع بازار داشته و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزا  بازار سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رشد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  • آدرس:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی ، بعد از پل کردستان، پلاک 89 
  • کد پستی:           1994844196
  • تلفن :         85549000-021
  • فکس :         88628713-021
  • تلفن سهام:         85549300-021
  • پست الکترونیک :           info@tmico.ir