» گزارش ها » گزارش های مالی و مجامع

گزارش‌های مالی و مجامع شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

 

سال مالی ۱۳۹۹

سال مالی ۱۴۰۰

سال مالی  ۱۴۰۱ سال مالی  1402
  صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۹۹ صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۹۹  زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه) صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1400

 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه) صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1402

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی منتهی به سال مالی  ۳۰ آذر ۹۹ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۹۹
  صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)  زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه) صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1401  زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 آذر 1402
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ - حسابرسی شده صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ - حسابرسي شده
 گزارش توجیهی افزایش سرمایه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
 
 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 آذر 1401  
 گزارش فعالیت هیات مدیره منتهی  ۳۰ آذر ۹۹ گزارش فعالیت هیات مدیره منتهی ۳۰ آذر ۹۹

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 آذر 1401  
  گزارش کنترل های داخلی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ گزارش کنترل های داخلی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹  صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    
 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به  ۳۰ آذر ۹۹ آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹    
 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۹  اطلاعیه مجوز افزایش سرمایه اطلاعیه مجوز افزایش سرمایه    
 زمان بندی پرداخت سود سهام مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ زمان بندی پرداخت سود سهام مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰    
 اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹(حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹(حسابرسی نشده)    زمان بندی پرداخت سود سهام مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ زمان بندی پرداخت سود سهام مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    
 صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ اطلاعات و صورتهای مالی دوره 9ماهه منتهی به 31شهریورماه1400 اطلاعات و صورتهای مالی دوره 9ماهه منتهی به 31شهریورماه1400
   
  اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)    
 
logofooter
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بعنوان یک مجموعه پویا در بازار سرمایه کشور افتخاردارد که در راستای بسط و گسترش مشارکت جامعه در سرمایه گذاریهای مولد و مردمی کردن اقتصاد یکی از فعالترین بنگاههای حاضردر بورس می باشد. وتوسم  با مدد گرفتن از هدایت و حمایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاریهای متنوع بازار داشته و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزا  بازار سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رشد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  • آدرس:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی ، بعد از پل کردستان، پلاک 89 
  • کد پستی:           1994844196
  • تلفن :         85549000-021
  • فکس :         88628713-021
  • تلفن سهام:         85549300-021
  • پست الکترونیک :           info@tmico.ir